Carmen_Horrendum
"Лох - это судьба" (с)
В Корее уже 24 мая,поэтому ...

빅스 데뷔 2주년 축하합니다~!! ♥


@музыка: VIXX - Love Letter

@темы: Hongbin ~Lee HongBin~, VIXX, Ravi ~Kim WonShik~, N ~Cha HackYeon~, Leo ~Jung TaekWoon~, Ken ~Lee JaeHwan~, Hyuk ~Han SangHyuk~